ΝΑΝΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
Καινοτόμο αγώγιμο οδόστρωμα με ευφυή χαρακτηριστικά και ικανότητα αυτοθέρμανσης για την αποφυγή σχηματισμού πάγου

Προβλήματα που προκαλούνται από τη συμβατική αποπάγωση με αλάτι:

Υποβάθμιση του οδοστρώματος από σκυρόδεμα

Διάβρωση των οχημάτων

Αυξημένο κόστος συντήρησης των οχημάτων

Κίνδυνος ατυχημάτων

Αυξημένο κόστος συντήρησης των οδοστρωμάτων

Βασικός Στόχος:

Να χρησιμοποιηθεί το ίδιο το υλικό του οδοστρώματος ως αντιπαγωτικό έτσι ώστε, μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας του, να επιτευχθεί μείωση της ολισθηρότητας, αύξηση της ασφάλειας, άμεση-έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων από ακραία καιρικά φαινόμενα και να αποφευχθούν οι δαπανηρές επισκευές.

Λύση:
Ανάπτυξη αντιπαγωτικού σκυροδέματος με αγώγιμα νάνο-υλικά με βάση τον άνθρακα
Κύρια αποτελέσματα:

Νάνο-υλικά άνθρακα από αγρο-διατροφικά υπολείμματα μηδενικού αρχικού κόστους

Διασπορά των νάνο-υλικών χρησιμοποιώντας νερό με νάνο-φυσαλίδες (ΝΒs)

ΝΕΑ-ΟΔΟΣ: Νανοενυσχυμένο Ευφυές Αντιπαγωτικό Οδόστρωμα